Poängligan för våren 2014 ser ut som följande

  1. 2500 kr – Bengt Rydell
  2. 1500 kr – Egil Olsson
  3. 1000 kr – Gösta Lööw
  4. 500 kr – Roger Ferm
  5. 500 kr – Tommy Carlsson
  6. 500 kr – Lennart Johansson
  7. 500 kr – Maria Fylksjö
  8. 500 kr – Martin Pettersson
  9. 500 kr – Kjell Johansson
  10. 500 kr – Birgitta Larsson
En förklaring till vad poängligan är kan läsas här. Tack till alla som deltagit och grattis till vinnarna!