Högst placerade efter 14 omgångar

Med reservation för eventuella fel

1Tommy Carlsson56
1Martin Hesselroth56
3Lars Persson55
3Stellan Sundberg55
5Joakim Jakobsson54
6Leif Mattsson53
6Joker53
8Patrik Sundberg52
8PO Ferm52
10Ronnie Hjelm51
10Tobbe Flaggan51
Se hela listan här: