Styrelsen 2023

Möt styrelsen för Bohus Bataljon 2023

Ordförande
Tommy Carlsson
Vice ordförande
Andreas Andreasson
Sekreterare
Tobias Fridolvsson
Kassör
Thomas Hesselroth
Ledamot
Ulrika Torvaldsson
Ledamot
Håkan Ferm
Ledamot
Henrik Ahnberg
Suppleant
Ludvig Ahnberg
Suppleant
Glenn Karlsson