spelare-5

avWebadmin

okt 31, 2016

Två av pristagarna i årets spelare. Robin Jansson (årets senior) och Ulrika Jansson (årets grundenspelare). Saknas på bild gör Mohammed Omar (årets junior). FOTO: Susann Sannefjäll

2016

Lämna ett svar