På kvällens årsmöte lade vi 2023 till handlingarna, så nu är det full fokus på 2024.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag och då var det omval som gällde vid alla tillfällen utom ett.
Henrik Ahnberg avböjt omval på grund av sitt arbete, som ny ledamot valdes Andreas Johansson.
Stort tack Henrik för ditt arbete i styrelsen.

Styrelsen för 2024:
Ordförande: Tommy Carlsson
Vice ordförande: Andreas Andreasson
Kassör: Thomas Hesselroth
Sekreterare: Tobias Fridolfsson
Ledamöter: Ulrika Thorvaldsson, Håkan Ferm, Andreas Johansson
Suppleanter: Ludvig Ahnberg, Glenn Karlsson

Nu kör vi! Uppåt Framåt!