Foto: Susann Sannefjäll

Qviding 8 september OKS  (2)  Qviding 8 september OKS  (4)  Qviding 8 september OKS  (6)  Qviding 8 september OKS  (7)  Qviding 8 september OKS  (9)  Qviding 8 september OKS  (11)  Qviding 8 september OKS  (16)  Qviding 8 september OKS  (18)  Qviding 8 september OKS  (20)