De drygt 25 medlemmar som tagit sig Thordéngården den kalla tisdagskvällen fick bevittna ett försenat årsmöte i år. En utebliven revisionsberättelse innebar att årsmötet blev halvtimmen fösenad och endast 13 av 17 punkter kunde avhandlas. Trots detta var moralen på topp hos de närvarande. Den nya styrelsen för 2014 valdes och ser ut som följande:

Ordförande – Patrik Ejderteg
Vice Ordförande – Tommy Carlsson
Kassör – Bert Nestorsson
Sekreterare – Gustav Wallman
Ledamot – Anders Gustafsson
Ledamot – Patrik Andreasson
Ledamot – Robert Axelsson
Suppleant – Glenn Karlsson
Suppleant – Tomas Sandström

Några foton från mötet (tack Susann Sannefjäll för bilderna!)

OKS Årsmöte (3)

Mötesordförande Leif Lindvärn och undertecknad vid protokollet.

OKS Årsmöte (4)

Ordförande Patrik Ejderteg överlämnar blommor till avgående kassör Henrik Ahnberg. Tack för ett bra utfört jobb, Henrik! Mikael Larsson, som länge suttit i OKS Styrelse avgår också i år men kunde ej närvara vid årsmötet ska också ha ett stort tack för all tid du lagt ner!

OKS Årsmöte (6)

Välkomna in i styrelsen, Tomas Sandström och Bert Nestorsson!