Återigen lyckades vi få 13 rätt när vi valde att tippa för Oddevold!

Oddevolds FU kommer i första läget att få ca 22000 av oss. Något som från deras håll är oerhört uppskattat.
Varje andel sedan(vi var 90 st) är värd 240 kr. Pengarna till FU kan stiga ytterligare men där är det självklart upp till varje individ vad de vill göra för sin andel. Vi ger följande 3 alternativ:

1: Ha kvar en andel och skänk resten(140kr) till FU
2: Ha kvar en andel och hämta ut 140 kr på pressbyrån fr o m Tisdag.
3: Avsluta spelandet och hämta ut 240 kr på pressbyrån fr o m Tisdag

Vill ni ha alt 1 så kan ni skicka sms(070-6740725) till mig, vill ni ha annat alternativ så löser ni det själva på Pressbyrån Tis-Lör.