P.g.a. för dåligt intresse tvingas vi ställa in bussresan till Lund.

Styrelsen